Hodnocení závodů – Biker roku 2023


 1. Každý závod dostane bodové ohodnocení podle času vítěze v kategorii (věk, délka tratě, kategorie,...)
 2. Závodník si sám zapisuje své časy přes webové rozhraní po přihlášení na webu (Biker-zapsat čas) a to maximálně do jednoho měsíce od konání závodu. Získané body do Bikera jsou tedy pouze na jeho zodpovědnosti.
 3. Bodové hodnocení závodů je následující:
  • Kategorie 1: Krátké závody a časovky (do 1 hodiny) - 40 bodů
  • Kategorie 2: Závody do 3 hodin - 60 bodů
  • Kategorie 3: Marathóny (3 až 6 hodin) - 80 bodů
  • Kategorie 5: Ultramarathóny (nad 6 hodin) - 100 bodů
 4. Bodové hodnocení za závod se počítají podle rovnice:
  B = H · Tv/Tz, kde B = body závodníka, H = bodové hodnocení závodu (dle času vítěze v kategorii/trati), Tv = čas vítěze v kategorii, Tz = čas závodníka.
  24 hours MTB - B = H · KMz/KMv, kde B = body závodníka, H = bodové hodnocení závodu (dle času vítěze v kategorii/trati), KMv= počet km vítěze v kategorii, KMz = počet km závodníka.
 5. V oficiální výsledkové listině musí být uvedeno v údaji klub – KČT MTB Kralupy.
 6. Do Bikera roku se berou v úvahu závody vždy od 1. listopadu do 31. října
 7. „Bajkerem roku“ se stává ten, který dosáhne nejvyššího zisku bodů v 3 závodech z toho může být max. jeden kategorie 3 a výše.

Průběžné pořadí Biker roku 2023

Konečné výsledky Biker roku 2022
Konečné výsledky Biker roku 2021
Konečné výsledky Biker roku 2020
Konečné výsledky Biker roku 2019
Konečné výsledky Biker roku 2018
Konečné výsledky Biker roku 2017
Konečné výsledky Biker roku 2016
Konečné výsledky Biker roku 2015
Konečné výsledky Biker roku 2014
Konečné výsledky Biker roku 2013
Konečné výsledky Biker roku 2012
Konečné výsledky Biker roku 2011
Konečné výsledky Biker roku 2010