MTB orientační závod dvojic 2020 - 15. ročník

Termín: neděle 14. 6. 2020

Pořadatel: KČT MTB Kralupy nad Vltavou

Trasa: okolí Kralup nad Vltavou - dle mapy

Prezentace: základna KČT – Klubu českých turistů v Kralupech n.Vlt., Ke Koupališti 182, 8.30 – 9.30

Přihlášky: do 11. 6. 2020 na http://kralupska-turistika.cz/mtb/mtbo/, v případě nenaplnění kapacity (max. 50 dvojic) závodu i přímo u prezentace.

Startovné: 50 Kč přihlášená osoba, 75 Kč nepřihlášená osoba, splatné při prezentaci. Členové KČT Kralupy a sponzoři - zdarma

Délka trasy: vzdušná vzdálenost trasy dle volby postupů

Start: z turistické základny - 10.00 hodin, ve vlnách

Cíl: turistická základna KČT

Časový limit: Časový limit pro absolvování trasy je 3 hodiny. Uzavření cíle je 3,5 hodiny od startu poslední hlídky

Kategorie: mužské dvojice (M), dámské dvojice (D), smíšené dvojice (MD)

Kola: doporučujeme horská či treková kola

Mapové podklady: mapa bude barevná se zakreslenými kontrolami a popisem umístěných kontrol. Mapa edice KČT Podřipsko 9, 5. vydání

Občerstvení: po dojezdu do cíle

Ceny: první tři dvojice v každé kategorii. Nejlepší hlídka složená z členů KČT Kralupy získá putovní pohár. Vyhlášení výsledků bude 4 hodiny od startu poslední hlídky – v případě dojezdu všech dvojic do cíle dříve, bude i vyhlášení dříve.

Pravidla

 1. Každý závodník se účastní závodu na vlastní nebezpečí.
 2. Závod se pojede za plného dopravního provozu a účastník se zavazuje dodržovat pravidla silničního provozu.
 3. Každý účastník je povinen mít po celou dobu závodu nasazenou cyklistickou přilbu a řádně připevněné startovní číslo.
 4. Pořadatel nenese zodpovědnost a nehradí případné škody na zdraví a majetku vzniklé v jakékoliv souvislosti se závodem.
 5. Veškeré fotky i video záběry pořízené během závodu mohou být pořadatelem použity k vlastní propagaci bez nároku na honorář.
 6. Pořadatel si vyhrazuje právo změn v propozicích závodu.
 7. V případě nedokončení závodu a nedojetí do cíle v časovém limitu je povinnost informovat hotline závodu.
 8. Závod se koná za každého počasí. Na dodržování pravidel budou dohlížet hlídky. Porušení pravidel povede k diskvalifikaci!
 9. Zákaz používání GPS.
 10. Kolo musí být v dobrém technickém stavu.
 11. Mapy se zákresem kontrol se vydávají 1 min pře startem hlídky (2ks pro dvojici) a popis kontrol při prezentaci.
 12. Závod začíná startem a končí průjezdem obou závodníků cílem, cílový čas dvojice je časem druhého závodníka.
 13. V případě dojezdu pouze jednoho závodníka, bude dvojice DNF.
 14. Kontroly budou pověšeny dle popisu, model kontroly bude k seznámení při prezentaci. Umístěno bude cca 15-19 kontrol.
 15. V případě odcizení kontroly, závodníci pokračují v závodě dále a tuto skutečnost oznámí při průjezdu cílem, na kontrolách budou rozsypány papírky s číslem kontroly – vzít s sebou v případě odcizení kontroly.
 16. Časový limit závodu jsou 3 hodiny.
 17. Každá minuta po limitu bude penalizována -1 bodem.
 18. Pořadí v cíli bude hodnoceno nejprve podle počtu bodů, při rovnosti bodů bude dále řazeno podle dosaženého času.
 19. Na každé kontrole jsou kleště – do políčka s číslem kontroly orazíte kleštěmi kód (číslo na mapě = číslo políčka na průkazce).
 20. Ke kontrole zajíždí vždy kompletní dvojice - letos se můžete na trase setkat s kontrolami
 21. Všichni cestou myslete na pitný režim.
 22. Závodníci, doprovod, pořadatelé a rozhodčí jsou povinni respektovat platná nařízení vlády České republiky v době konání závodu v souvislosti s krizovým opatřením (hygiena, rozestupy, počty, používání prostor, nošení roušek,...)
 23. Tel. na HOTLINE závodu: 603 828 679 Petr POP
 24. Případné změny budou oznámeny před startem.

Závod je určen od věkové hranice 10-ti let (záleží na uvážení rodičů). Děti 10-14 let musí jet ve dvojici s osobou starší 15-ti let včetně písemného souhlasu zákonného zástupce.

Kontaktní osoby:
Zdeněk Vejrosta, Mládežníků 677, 27801 Kralupy nad Vltavou
mobil: 736 506 821
zdenek.vejrosta@synthosgroup.com