MTB orientační závod dvojic 2023 - 18. ročník

Termín: neděle 18.6.2023

Pořadatel: KČT MTB Kralupy nad Vltavou

Trasa: okolí Kralup nad Vltavou - dle mapy

Prezentace: základna KČT – Klubu českých turistů v Kralupech n.Vlt., Ke Koupališti 182, 8.30 – 9.30

Přihlášky: do 16.6.2023 – do 24.00 hod na http://kralupska-turistika.cz/mtb/mtbo/, v případě nenaplnění kapacity (max. 50 dvojic) závodu i přímo u prezentace.

Startovné: 50 Kč přihlášená osoba, 75 Kč nepřihlášená osoba, splatné při prezentaci. Členové KČT Kralupy a sponzoři - zdarma

Délka trasy: Dle volby postupů

Start: z turistické základny - 10.00 hodin, ve vlnách

Cíl: turistická základna KČT

Časový limit: Časový limit pro absolvování trasy je 2,5 hodiny. Uzavření cíle je 3 hodiny od startu poslední hlídky

Kategorie: mužské dvojice (M), dámské dvojice (D), smíšené dvojice (MD), děti do 12 let (D12)

Kola: doporučujeme horská či treková kola

Mapové podklady:mapa bude barevná se zakreslenými kontrolami a popisem umístěných kontrol.

Občerstvení: po dojezdu do cíle

Ceny: první tři dvojice v každé kategorii. Nejlepší hlídka složená z členů KČT Kralupy získá putovní pohár. Vyhlášení výsledků bude 3 hodiny od startu poslední hlídky – v případě dojezdu všech dvojic do cíle dříve, bude i vyhlášení dříve.

Pravidla

  1. Každý závodník se účastní závodu na vlastní nebezpečí.
  2. Závod se pojede za plného dopravního provozu a účastník se zavazuje dodržovat pravidla silničního provozu.
  3. Každý účastník je povinen mít po celou dobu závodu nasazenou cyklistickou přilbu a řádně připevněné startovní číslo.
  4. Pořadatel nenese zodpovědnost a nehradí případné škody na zdraví a majetku vzniklé v jakékoliv souvislosti se závodem.
  5. Veškeré fotky i video záběry pořízené během závodu mohou být pořadatelem použity k vlastní propagaci bez nároku na honorář.
  6. Pořadatel si vyhrazuje právo změn v propozicích závodu.
  7. V případě nedokončení závodu a nedojetí do cíle v časovém limitu je povinnost informovat hotline závodu.
  8. Závod se koná za každého počasí. Na dodržování pravidel budou dohlížet hlídky. Porušení pravidel povede k diskvalifikaci!
  9. Zákaz používání GPS a map v mobilním telefonu.
  10. Kolo musí být v dobrém technickém stavu.
  11. Mapy se zákresem kontrol se vydávají 1 min pře startem hlídky (2 ks pro dvojici) a popis kontrol při prezentaci.
  12. Závod začíná startem a končí průjezdem obou závodníků cílem, cílový čas dvojice je časem druhého závodníka.
  13. V případě dojezdu pouze jednoho závodníka, bude dvojice DNF.
  14. Kontroly budou pověšeny dle popisu, model kontroly bude k seznámení při prezentaci. 
  15. V případě odcizení kontroly, závodníci pokračují v závodě dále a tuto skutečnost oznámí při průjezdu cílem, na kontrolách budou rozsypány papírky s číslem kontroly – vzít s sebou v případě odcizení kontroly.
  16. Časový limit závodu jsou 2,5 hodiny.
  17. Každou minutu ( i započatou ) po limitu bude penalizována -1 bodem. 18. Každá kontrola je obodována 3 body
  19. Pořadí v cíli bude hodnoceno nejprve podle počtu bodů, při rovnosti bodů bude dále řazeno podle dosaženého času.
  20. Na každé kontrole jsou kleště – do políčka s číslem kontroly orazíte kleštěmi kód (číslo na mapě = číslo políčka na průkazce).
  21. Ke kontrole zajíždí vždy kompletní dvojice.
  22. Všichni cestou myslete na pitný režim.
  23. Tel. na HOTLINE závodu: 603 828 679
  24. Případné změny budou oznámeny před startem
  25. Kategorie D12 se skládá z dětí do 12 let (možno více dětí v jednom týmu) a minimálně 1 dospělého, který je za děti zodpovědný.

Děti 13 - 14 let musí jet ve dvojici s osobou starší 15-ti let včetně písemného souhlasu zákonného zástupce.

Kontaktní osoby:
Petr Pop mobil: 603 828 679 petrpop71@gmail.com