Nákupní systém Lyoness

Kralupská turistika je napojena do nákupního systému Lyoness, který nám umožňuje získávání finančních prostředků pro naší činnost (akce, základna,...). Systém Lyoness pomocí zpětných náhrad při nákupech u nasmlouvaných partnerů přinese zpět finance Vám a kralupské turistice.

Jak to funguje

Vy nakoupíte - na Vaše Lyoness konto (těm kteří jsou zde registrováni) se načte 1% ceny nákupu – (ti co nechtějí být registrováni to můžou řešit přes kralupskou turistiku) a do kralupské turistiky plyne 2 x 0,5% (jako dvou nad Vámi). Je zřejmé, že pokud se tím nechcete Více zabývat tak z toho nemůže zbohatnout, ale právě z finančních „drobečků“ lze při zapojení naší členské základny získat poměrně dost a to i díky tzv. zbytkovým rabatům na vytváření pozic – tam směřujeme i kralupskou turistiku.

V současnosti je nás zapojeno 39 – převážně těch, kterým se stihla registrace zdarma – ta nás nyní stojí 260 Kč - není problém ji za někoho uhradit, ale předpokládá to jeho aktivní zapojení.

Naše struktura

KČT - TOM - členové - Zdeněk Vejrosta (na něho se provádí nákupy pro kralupskou turistiku a těch co nechtějí být registrováni) - všichni další - xxxxx (to jsou ti, kteří případně seženete Vy a pak půjdou 0,5 % na Vaše konto) Se zaregistrováním Vám pomůžeme

Systém Lyoness umožňuje registrovaným členům, aby z nákupů u smluvních obchodníků získali zpětnou finanční náhradu. Tyto peníze jim pak po dosažení částky 320 Kč převedeny zpět na jejich bankovní konto.

Jeli něco nejasného kontaktujte Zdeňka Vejrostu (736506821) pro objasnění. Ostatní zájemci, kteří chtějí být aktivní se mohou přihlásit též, ti co nechtějí být registrováni mohou pomáhat tím, že nakupují právě přes KČT. Potvrzení při platbě – zvládnou jistě vyplnit všichni - ID klienta (máte na své kartě), ti co nejsou registrováni vyplní v lístku ID klienta 420 000 018 389 a jméno klienta Zdeněk Vejrosta (to je uděláno proto, aby nám neutíkalo 1% a 2x0,5% - takto provádíme nákupy všeho pro kralupskou turistiku přes nákupní systém Lyoness) – v ID obchodníka dle výše uvedeného seznamu – necháte si v obchodě potvrdit a spolu s účtenkou (bude Vám po ofocení vrácena zpět) či kopií dáte Z.Vejrostovi k vyřízení.

Více informací a podrobností získáte na internetových stránkách společnosti Lyoness - www.lyoness.cz