Zámecký park – Dórský pavilón

Organizovaný termín pro veřejnost

Popis etapy

První doprava odbočka za můstkem přes zámeckou strouhu (směrem od hlavní brány). Pokračujeme po lesní pěšině podél zámecké strouhy, tu přejíždíme přes můstek (tento můstek se nachází mezi mostkem od kterého se startovalo a můstkem před pavilónem Přátelství) a vyjedeme na pěšině mezi pavilónem Přátelství a letním kinem, zde se dáme doprava k letnímu kinu a u laviček vlevo směřujeme po pěšině k Dórskému pavilónu.

Mapa

Mapa trasy

Start

Na cestě u napojení pěšiny.

Start trasy

Cíl

Stačí se dotknout Dórského pavilónu.

Cíl trasy