Pravidla proplácení startovného v sezóně 2018

  1. Bude se proplácet plné startovné u 4 závodů - základní startovné, bez výhod / další dle finanční situace oddílu
  2. V přihlášce a výsledkové listině je uveden název oddílu KČT MTB Kralupy.
  3. V případě potřeby poskytnout propagační materiály ze závodu (start. číslo, mapu apod.).
  4. Při cestování vlastním vozidlem nahlásit, počet volných míst z důvodu případného odvozu dalšího člena z řad KČT.
  5. U závodů na které se čerpá příspěvek od KČT musí být vždy zapsány v „Bikerovi roku“- jinak bude nutné proplacené startovné vrátit.
  6. Případnou neúčast na již zaplaceném závodu oznámit max. 2 dny před termínem závodu. V opačném případě se doplácí plné startovné.
  7. Proplácení dle bodů 1 – 6 bude probíhat pouze u aktivních členů – účast a pomoc na akcích pro veřejnost pořádanými KČT a MTB, odpracovanými 4 hod na základně – práce, úklid, brigáda...