Pravidla běžecké ligy

Hodnocení závodů

 1. Každý závod dostane bodové ohodnocení podle času vítěze v kategorii (věk, délka tratě, kategorie,...)
 2. Závodník si sám zapisuje své časy přes webové rozhraní po přihlášení na webu a to do 1 měsíce od konání závodu. Získané body do Běžecké ligy jsou tedy pouze na jeho zodpovědnosti.
 3. Bodové hodnocení závodů je následující (závody kratší než 1 km se do Běžecké ligy nezapisují!, mimo dětské kategorie):
  • Kategorie 1: Závody 1 km - 5 km včetně - 40 bodů
  • Kategorie 2: Závody nad 5 km - 10 km včetně - 60 bodů
  • Kategorie 3: nad 10 km - ½ maraton včetně - 80 bodů
  • Kategorie 4: nad ½ maraton - 100 bodů
 4. Bodové hodnocení za závod se počítají podle rovnice:
  B = H · Tv/Tz, kde B = body závodníka, H = bodové hodnocení závodu (dle času vítěze v kategorii/trati), Tv = čas 1. českého závodníka v kategorii, Tz = čas závodníka.
 5. V oficiální výsledkové listině musí být uvedeno v údaji klub – KČT Kralupy, TOM Kralupy, TOM-KČT Kralupy, atd....
 6. Není obecně přípustné „postaršení“ závodníka v závodech, kde to pořadatel neumožňuje. V opačném případě není pak možné si závod do Běžecké ligy zapsat.
 7. Do Běžecké ligy se berou v úvahu závody vždy od 1. listopadu do 31. října
 8. Vítěz ligy je ten, který dosáhne nejvyššího zisku bodů v 3 závodech z toho může být max. jeden kategorie 3 a výše.

Proplácení závodů 2015

 1. Bude se proplácet plné startovné u 4 závodů - základní startovné, bez výhod / další dle finanční situace oddílu
 2. V přihlášce a výsledkové listině je uveden název oddílu KČT Kralupy, TOM Kralupy, TOM-KČT Kralupy, atd...
 3. Vždy poskytnout propagační materiály ze závodu (start. číslo, mapu apod.) a napsat článek na oddílový web.
 4. Při cestování vlastním vozidlem nahlásit, počet volných míst z důvodu případného odvozu dalšího člena z řad KČT.
 5. Od pořadatele získat doklad o zaplacení.
 6. Závody, na které se čerpá příspěvek od KČT, musí být vždy zapsány v „Běžecké lize“- jinak bude nutné proplacené startovné vrátit.
 7. Případnou neúčast na již zaplaceném závodu oznámit co nejdříve před termínem závodu. V opačném případě se doplácí plné startovné.
 8. Proplácení dle bodů 1 – 8 bude probíhat pouze u aktivních členů – účast a pomoc na akcích pro veřejnost pořádanými KČT a TOM + odpracovanými 4 hod na základně – práce, úklid, brigáda...

Tréninková Run Tour

 1. Fair Play.
 2. Je stanoveno celkem 9 etap, začátek tour vždy cca v polovině března.
 3. Závodník si etapu zaběhne formou individuální běhu (bez vodiče) a svůj dosažený čas zapíše pomocí webového formuláře umístěného na webu.
 4. Na každou etapu je celkem 3 týdny.
 5. Délky etap jsou cca do 5 km.
 6. Pro zpracování a uložení výsledků je nutné registrace na webu.
 7. Na webu se bude průběžně zobrazovat pořadí v aktuální etapě, ale bez časového údaje.
 8. Závodník si může aktuální etapu po dobu trvání etapy Běžecké Tour zaběhnout libovolněkrát.
Tento způsob organizování závodů přináší vedle naprosté časové flexibility také možnost závodit i na tratích, kde se klasicky organizované závody uspořádat z různých důvodů nedají. Zařazujeme nejenom kopce, ale i rovinaté etapy, ale klidně to může být i Tvůj oblíbený okruh.

Jako bonus pro tento rok bude vyhlášena extra soutěž – Hostibejcký kros - web link, který je možno si zaběhnout kdykoliv během trvání Run Tour.